Badkar Produkter Kundservice Kontakta oss
Skriv Ut
Rekommendera

It support för dem med Datorproblem

it support och datorproblem

Få professionell It Support

I och med att datorer har blivit ett vardagsinslag, både privat och på de flesta av våra arbetsplatser, har en ny yrkesgrupp vuxit fram vilka är dedikerade för IT support. Den klassiska bilden av en person som är proffs på att lösa datorproblem är den självlärde eremiten som suttit i hundratals timmar och lärt sig allt från datorns beståndsdelar till att programmera. Även om dessa fortfarande existerar så är ändå de flesta vilka arbetar med IT support personer vilka genomgått utbildningar och blivit certifierade. En dator består egentligen av flera olika komponenter med olika tillverkare. Själva processorn har en tillverkare, bildskärmen en annan, operativsystemet en tredje och de andra olika mjukvarorna som används har i sin tur en rad olika. Även om man kan bygga upp erfarenhet på egen hand och exempelvis lära sig en mjukvara till en nivå där man kan hjälpa andra som får problem med den, så ser de flesta företag att personer som arbetar inom deras IT support är certifierade och på så sätt skriftligt kan visa att de behärskar de olika komponenterna en IT leverantör tillhandahåller.

It support för företag genom serviceavtal

IT support kommer i flera olika former. Köper man en dator för privat bruk ingår ett serviceavtal. Genom att registrera sig hos leverantören får man tillgång till en internetbaserad kunskapsbank med de vanligaste problem man kan råka ut för samt åtgärder för dessa, men där man även kan skicka in sin specifika fråga och få svar. Skulle problemet vara för omfattande och inte kan lösas på egen hand har man inom garantiavtalet rätt att få support av expert genom att lämna in sin dator där den inhandlades. Har detta gjorts hos någon av de större kedjorna skall man vara medveten om att det kan ta tid eftersom de ofta har en central IT support som sköter samtliga butikers reklamationer varför datorn måste skickas dit och tillbaka.

It support för olika problemlösningar

Arbetar man på ett mindre företag kan de ha en egen IT avdelning men det troligare är att de lagt ut arbetet på ett serviceföretag som arbetar mot många, vilket har både sina fördelar och nackdelar. En av fördelarna är att man som ett mindre företag ändå kan få omfattande support, men där den kanske inte alltid sker omgående eftersom den inte är dedikerad mot enbart ett företag.

På medelstora och större företag där IT är en viktig del av verksamheten finns det ofta en egen IT avdelning som sköter support för olika datorproblem vilken omfattar problemlösning, framförhållning och utbildning. Enskilda anställda kan ha problem med sin dator eller någon mjukvara. Det kan vara rena fel och det kan helt enkelt vara så att den anställde inte lyckas hitta funktioner i en mjukvara. Datorer kan krångla p.g.a. komponenter som går sönder men de kan också börja krångla när mjukvara installeras som inte bör installeras.

It support för företag

IT support på företag arbetar med framförhållning på det sätt att de tar regelbunden back up av företagets arbetsservrar. Normalt jobbar de anställd mot gemensamma servrar där all information sparas. Skulle en eller flera av dessa servrar fallera finns det då en back upp att tillgå där en stor del av informationen kan återställas. På samma sätt är man inte lika känslig om individens dator skulle haverera eftersom själva informationen inte har sparats lokalt, utan central med en uppbackning.

Till sist så arbetar IT support på företag med utbildning av de anställda. Nya operativsystem introduceras, nya mjukvaror och uppgraderingar installeras, nya rutiner införs och nyanställningar sker som kräver utbildning för att arbetet skall flyta på så smidigt som möjligt. För en nyanställd är det främst företagets rutiner som är det viktiga att få utbildning i. Det kan exempelvis finnas ett särskilt dokumenthanteringssystem, där varje dokument registreras efter en mall så att dessa enkelt kan sökas av samtliga anställda. Företaget kanske installerar nya skrivare och behöver utbilda personalen i hur dessa installeras på varje lokal dator, för att man alls skall kunna skriva ut sina dokument. IT support arbetar m.a.o. inte enbart då problem uppstår.