Badkar Produkter Kundservice Kontakta oss
Skriv Ut
Rekommendera

Badkar

Asymmetrisk Symmetrisk

Duschkabin

Hörnkabin

Garantier & reklamationer av transportskadat gods

Kontrollera alltid godset vid utlämningstillfället

Är du inte hemma när leveransen sker bör du omedelbart kontakta transportören innan leveranstillfället. Badproffs ansvarar inte för att kund inte infinner sig vid utlämningstillfället. Kontrollera pris, mobilnummer och leveransadress vid orderläggningen.
När Badkar ska levereras till någon av utlämningsställen får du ett leveransbesked via epost eller SMS.

Hur reklamerar du transportskadat gods?

Du skall vid leveranstillfället när du har produkten framför dig lossa på plast folien och titta så att repor inte finns och att alla tillbehören finns med samt att ingenting är uppbrutet. Om någonting är fel vid leverans måste du reklamera transportskador till transportören.

Så här gör du

  1. Ta din mobilkamera och fota detaljer och helhetsbild på produkten.
  2. Anteckna kollinummer / sändningsnummer.
  3. Maila sändningsnumret och bilderna till transportören och deras skadereglerare.

Detta är viktigt att du gör eftersom du som kund har rätten att  reklamera en vara. Det hjälper alltså inte att du kontaktar Badproffs att produkten är skadat. Därefter tar transportörens företag kontakt med oss och vi skickar en ersättnings produkt på nytt till din leveransadress. Detta gäller endast transportskador. Var beredd på att ett transportskadat gods kan ta tid att behandla.badkar emballage

Så här kan emballerad badkar se ut. :-)Hur reklamerar du produkt som inte är transportskadat?

Att reklamera innebär att du kontaktar Badproffs och berättar att du inte är nöjd och varför du inte är nöjd med en vara som du har köpt. Ta skarpa närbilder på skadan och markera var skadan på badkaret är och fyll i reklamationsblanketten. Reklamera så snart som möjligt. Om du reklamerar inom två månader räknas det alltid som att det har skett i rätt tid. Om du upptäcker att det är fel på badkaret får du INTE montera den för att kunna göra en reklamationsanmälan. Ladda ner badproffsens reklamationsblankett (PDF), fyll i och skicka till oss med post eller epost. Felaktigt ifylld reklamationsblankett kommer inte att behandlas.

Garantier badkar

5 års Garanti för akryl badkar. Garantin omfattar uttryckligen produktion fel, dimensions fel eller andra avvikelser/kvalitetsbrister i material.

Garantier omfattar inte:

  1. mekaniska skador.
  2. skador till följd av felaktig montering av produkten (icke överensstämmande med de instruktioner specifikationer i en manual).
  3. skada på grund av underlåtenhet att följa tillverkarens rekommendationer.
  4. skador till följd av kalkbeläggning.
  5. byggnadstekniska förändringar av produkten.

Garantianspråk

Lämna in produkten till inköpsstället tillsammans med inköpsbevis (kvitto, faktura).
Inköpsstället ska granska kundens fordran och skall informera kunden om sitt beslut inom 30 dagar från ansökan. Garantitiden förlängs med tiden mellan ansökningsdatum för inlämnande och dagen för färdigställande av reparation.
Vid byte till en ny produkt kommer Garantiperioden löpa på nytt.
Garantin gäller i det land där produkten köpts.